Vinodam
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ampalavum vilakkum ampalavum vilakkum anthoni ashanum sishyarum
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
balippattar chakka kunjarikka maharshi masappadiyum pravarthyarum
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
masappadiyum pravarthiyarum namboothiriyum valyakkaranum oottupattar pannathavadi